Products tagged with 'busway'

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Hình ảnh Busway GXA, GXC
Dòng sản phẩm Busway Gigaduct thế hệ mới GXA, GXC
0,00 ₫
Hình ảnh Busway Trung Thế
Hệ Thống Busway nhựa đúc tecobar từ 1kv - 24kv Phạm vi dòng điện 1000 - 6300A Giải pháp thay thế sáng tạo cho cáp Cung cấp điện hiệu quả cho cơ sở hạ tầng và công nghiệp
Gọi để biết giá
Hình ảnh Hệ Thống Busway LI Siemens
Hệ Thống LI Busway Siemens. Phạm vi dòng điện từ 800 - 6300A. Giải pháp thay thế sáng tạo cho cáp. Cung cấp điện hiệu quả cho cơ sở hạ tầng và công nghiệp
Gọi để biết giá
Hình ảnh Hệ Thống LX Busway Siemens
Hệ Thống LX Busway Siemens. Phạm vi dòng điện từ 800 - 6300A. Giải pháp thay thế sáng tạo cho cáp. Cung cấp điện hiệu quả cho cơ sở hạ tầng và công nghiệp.
Gọi để biết giá