Tủ trung thế SIMOPRIME

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Hình ảnh  SIMOPRIME  switchgear
Tủ trung thế SIMOPRIME switchgear Tủ SIMOPRIME có các cấp điện áp: 7.2kV, 12kV, 17.5kV và 24kV, dòng điện đến 3600A, dòng cắt ngắn mạch đến 40kA/3s
Gọi để biết giá