Tủ trung thế SIMOPRIME

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Hình ảnh Tủ điện trung thế SIMOPRIME  switchgear
Tủ trung thế SIMOPRIME switchgear Tủ SIMOPRIME có các cấp điện áp: 7.2kV, 12kV, 17.5kV và 24kV, dòng điện đến 3600A, dòng cắt ngắn mạch đến 40kA/3s
Gọi để biết giá