Thiết bị đo lường

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Hình ảnh 7KT PAC 1200
Thiết bị đo lường Sentron PAC 7KT Giải pháp đo lường đa kênh
Gọi để biết giá
Hình ảnh 7KT PAC 1500 - 1 pha
Thiết bị đo lường Sentron PAC 7KT Đo lường dữ liệu tiêu thụ trong hệ thống đơn pha, ví dụ như trong các nhà máy công nghiệp, văn phòng và căn hộ tại khối căn hộ.
Gọi để biết giá
Hình ảnh 7KT PAC 1500 - 3 pha
Thiết bị đo lường Sentron PAC 7KT Đo lường dữ liệu tiêu thụ trong hệ thống ba pha.
Gọi để biết giá
Hình ảnh Modul Sentron 7KM
Thiết bị đo lường Sentron PAC Modul mở rộng 7KM
Gọi để biết giá
Hình ảnh Modul Sentron 7KT
Thiết bị đo lường Sentron PAC Modul mở rộng cho thiết bị 7KT PAC
Gọi để biết giá
Hình ảnh PAC 3100
Thiết bị đo lường Sentron PAC 7KM Giải pháp tiết kiệm chi phí cho đo lường.
Gọi để biết giá