Giới thiệu

ĐẠI LÝ SIEMENS

 

TẦM NHÌN

 

Trở thành nhà cung cấp giải pháp tích hợp tổng thể về quản lý năng lượng và tự động hóa số hàng đầu Việt Nam thời đại cách mạng công nghiệp 4.0!

 

MỤC TIÊU

Cung cấp thiết bị công nghiệp, giải pháp tổng thể về tích hợp hệ thống phân phối điện, quản lý năng lượng và tự động hóa số cho các Tòa nhà, Bệnh viện, Trung tâm dữ liệu, Nhà máy công nghiệp…

 

SỨ MỆNH

Hiện thực hóa, hiện đại hóa, thân thiện hóa các giải pháp kỹ thuật kinh doanh kỷ nguyên 4.0

 

KHẨU HIỆU

Switching to the Future!

 

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

Đồng đội – Cam kết – Cầu thị