Máy cắt cao thế

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Hình ảnh Máy cắt cao thế 3AP DCB
Đối với các ứng dụng 145 kV và 420 kV
Gọi để biết giá
Hình ảnh Máy cắt cao thế 3AP-dead tank
Đối với các ứng dụng từ 72,5 kV đến 550 kV
Gọi để biết giá
Hình ảnh Máy cắt cao thế 3AP-dead tank compact
Đối với các ứng dụng 145 kV và 245 kV
Gọi để biết giá
Hình ảnh Máy cắt cao thế 3AP-live tank
Đối với các ứng dụng từ 72,5 kV đến 800 kV
Gọi để biết giá
Hình ảnh Máy cắt cao thế 3AT
Thiết bị ngắt mạch điện thủy lực cho các ứng dụng từ 245 kV đến 800 kV
Gọi để biết giá
Hình ảnh Máy cắt cao thế 3AV
Đối với ứng dụng 72.5 kV
Gọi để biết giá