Siemens

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Hình ảnh  Phần mềm lập trình PLC S7300/ S7400/ HMI/ SCADA
STEP7 V5.5 STEP7 V5.6 PLC Sim V5.6 HMI WinCC Flexible 2008 WinCC
Gọi để biết giá
Hình ảnh 7KT PAC 1200
Thiết bị đo lường Sentron PAC 7KT Giải pháp đo lường đa kênh
Gọi để biết giá
Hình ảnh 7KT PAC 1500 - 1 pha
Thiết bị đo lường Sentron PAC 7KT Đo lường dữ liệu tiêu thụ trong hệ thống đơn pha, ví dụ như trong các nhà máy công nghiệp, văn phòng và căn hộ tại khối căn hộ.
Gọi để biết giá
Hình ảnh 7KT PAC 1500 - 3 pha
Thiết bị đo lường Sentron PAC 7KT Đo lường dữ liệu tiêu thụ trong hệ thống ba pha.
Gọi để biết giá
Hình ảnh ACB 3WL
SENTRON ACB 3WL11-3WL12-3WL13
Gọi để biết giá
6SL3055-0AA00-4CA5
6SL3055-xxx Màn hình - bảng điều khiển SINAMICS AOP 30, ngôn ngữ với khả năng mở rộng bộ nhớ cho Firmware V2.4 trở lên!
0,00 ₫