Phân phối điện trung - hạ thế

Giải pháp hệ thống phân phối điện trung - hạ thế bao gồm hệ thống các tủ điện động lực - phân phối trung thế, hạ thế, busway, máy biến áp, các thiết bị đóng cắt; đo lường; điều khiển; giám sát... đồng bộ Siemens.

  • Tủ phân phối điện trung thế Click
  • Tủ phân phối điện hạ thế Click
  • Thanh dẫn điện busway Click

Để biết thêm thông tin chi tiết và đặt hàng vui lòng liên hệ chúng tôi!