Tự động hóa

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Hình ảnh  Phần mềm lập trình PLC S7300/ S7400/ HMI/ SCADA
STEP7 V5.5 STEP7 V5.6 PLC Sim V5.6 HMI WinCC Flexible 2008 WinCC
Gọi để biết giá
6SL3055-0AA00-4CA5
6SL3055-xxx Màn hình - bảng điều khiển SINAMICS AOP 30, ngôn ngữ với khả năng mở rộng bộ nhớ cho Firmware V2.4 trở lên!
0,00 ₫
Hình ảnh Biến tần 420 Siemens-6SE6420-2AD22-2BA1
Mã: 6SE6420-2AD22-2BA1
Gọi để biết giá
Hình ảnh Biến tần 420 Siemens-6SE6420-2AD23-0BA1
Mã: 6SE6420-2AD23-0BA1
Gọi để biết giá
Hình ảnh Biến tần 420 Siemens-6SE6420-2AD24-0BA1
Mã: 6SE6420-2AD24-0BA1
Gọi để biết giá
Hình ảnh Biến tần 420 Siemens-6SE6420-2AD27-5CA1
Mã: 6SE6420-2AD27-5CA1
Gọi để biết giá