7KT PAC 1200

Thiết bị đo lường Sentron PAC 7KT Giải pháp đo lường đa kênh
Nhà sản xuất: Siemens
Gọi để biết giá

Lợi ích

• Đo lường các đồng hồ cá nhân - do đó so sánh trực tiếp người tiêu dùng.
• Phát hiện các tải hiện tại - do đó tránh được năng lượng sử dụng cao.
• Web server và ứng dụng - cho phép xem các giá trị đo được và giá trị tiêu thụ.
• Khả năng mở rộng - do đó số lượng điểm đo có thể điều chỉnh kích thước của hệ thống phân phối điện
• 1 GB bộ nhớ trong - do đó thu thập dữ liệu thời gian dài hơn có thể

Ứng dụng

Trường hợp sử dụng

Lĩnh vực ứng dụng

Đo năng lượng trên
• Dải ánh sáng
• Máy móc sản xuất
• Motors

• Tiệm bánh lớn, nhà máy bia, lò giết mổ
• Tiện ích thành phố
• Ngân hàng, v.v.

Thông số kỹ thuật

 

 

Phần mềm và tài liệu 

  • Tài liệu Sentron 7KT PAC1200Click
  • Thêm thông tin các sản phẩm khác: Click
  • Phần mềm cấu hình thiết bị Powerconfig: Click