Modul PLC S71200

Modul DI DQ AI AQ Profibus RS232/485
Nhà sản xuất: Siemens
Gọi để biết giá

Mã sản phẩm

Phần mềm lập trình(Click) 

Tài liệu thiết bị: (Click)

Để biết thêm thông tin chi tiết và đặt hàng vui lòng liên hệ chúng tôi!