Thiết bị đo lường đa kênh cho hệ thống giám sát năng lượng

28 Tháng Ba 2022

Giải quyết các vấn đề

Phần cứng

Hệ thống đo lường đa kênh 7KT PAC1200 - Điểm nổi bật hàng đầu.


Tổng quan về kỹ thuật củaThiết bị đo lường 7KT PAC1200

Phác thảo hệ thống của Thiết bị đo lường 7KT PAC1200

Lắp đặt Hệ thống đo lường đa kênh 7KT PAC1200

Web server của Hệ thống đo lường đa kênh 7KT PAC1200

Cấu hình của Hệ thống đo lường đa kênh 7KT PAC1200

Ví dụ: Hiển thị tổng mức tiêu thụ của Hệ thống đo lường đa kênh 7KT PAC1200

Hiển thị các cài đặt cảm biến của Hệ thống đo lường đa kênh 7KT PAC1200

Xuất dữ liệu Hệ thống đo lường đa kênh 7KT PAC1200

Hiển thị tổng mức tiêu thụ Hệ thống đo lường đa kênh 7KT PAC1200
Hiển thị chi phí năng lượng Hệ thống đo lường đa kênh 7KT PAC1200

Lĩnh vực áp dụng của Hệ thống đo lường đa kênh 7KT PAC1200

Sơ đồ cấu trúc văn phòng Hệ thống đo lường đa kênh 7KT PAC1200

Hệ thống đo dòng điện đa kênh SEM3

Điểm nổi bật hàng đầu

Tổng quan về kỹ thuật

Phác thảo hệ thống (1/2)

Phác thảo hệ thống (2/2)

Lắp đặt

Phác thảo hệ thống

Web server

Cấu hình

Ví dụ: Hiển thị tổng mức tiêu thụ

Lĩnh vực ứng dụng

 

 

Để lại bình luận