Teacom hoàn thành dự án Bệnh viện đa khoa Việt Đức Phú Thọ đúng tiến độ trong thời kỳ giãn cách xã hội

04 Tháng Mười 2021

Mặc dù đang trong thời gian giãn cách xã hội do Covid - 19, nhưng với sự nhiệt huyết, tận tâm và uy tín chuyên nghiệp. Chủ đầu tư dự án Bệnh viện đa khoa Việt Đức cũng tạo điều kiện thuận lợi để tập thể Teacom hoàn thành xuất sắc tiến độ cho dự án Bệnh viện đa khoa Việt Đức - Phú Thọ.

Với phương châm làm hết mình, tận tâm hết sức vì khách hàng nên mọi khó khăn do Covid - 19 gây ra cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến tinh thần chiến đấu của Teacom. Cảm ơn các quý khách hàng luôn đồng hành và ủng hộ cho Teacom ngày càng phát triển !

Sảnh lễ tân Bệnh viện đa khoa Việt Đức

Sảnh lễ tân Bệnh viện đa khoa Việt Đức

Hệ thống tủ điện do Teacom phân phối - lắp đặt

Hệ thống tủ điện do Teacom phân phối - lắp đặt

Hệ thống tủ điện do Teacom phân phối - lắp đặt

Hệ thống tủ điện do Teacom phân phối - lắp đặt

Hệ thống tủ điện do Teacom phân phối - lắp đặt

Hệ thống tủ điện do Teacom phân phối - lắp đặt

Hệ thống tủ điện do Teacom phân phối - lắp đặt

Hệ thống tủ điện do Teacom phân phối - lắp đặt

Hệ thống tủ điện do Teacom phân phối - lắp đặt

Hệ thống tủ điện do Teacom phân phối - lắp đặt

Hệ thống Busway - hộp lấy điện và tủ điện do Teacom phân phối - lắp đặt

Để lại bình luận