MCB SHU 5SP3

MCB SHU 5SP3-71, 5SP3-72, 5SP3-72KK0, 5SP3-82
Nhà sản xuất: Siemens
Gọi để biết giá

MCB SHU 5SP3 (MCB SHU 5SP3-71, 5SP3-72, 5SP3-72KK0, 5SP3-82)

Thông số kỹ thuật MCB SHU 5SP3

 

       Để biết thêm thông tin chi tiết và đặt hàng vui lòng liên hệ chúng tôi!

Thêm thông số chi tiết: Click 

Tag sản phẩm