Bảo vệ chống bơm chạy khô ở khu vực nguy hiểm SIMOCODE Pro

01 Tháng Tám 2022

SIMOCODE

Nguyên nhân

Những lý do để cải thiện tính năng bảo vệ khi chạy khô với tính năng giám sát công suất tác dụng

Cải thiện khả năng chống cháy nổ bằng cách sử dụng các thiết bị giám sát được chứng nhận
Cải thiện khả năng phát hiện khi chạy khô "mới bắt đầu“
Phát hiện các trạng thái quan trọng tiềm ẩn khác, chẳng hạn như
Tốc độ dòng chảy bằng không (van đóng ở phía xả)
Gas entrainment/Sự cuốn hút khí
Sự xâm thực nghiêm trọng với sự hình thành các bong bóng hơi ở phía xả
Dễ dàng trang bị thêm mà không cần sửa đổi đường ống và thiết bị đo đạc

Tốc độ dòng chảy bằng không (van đóng ở phía xả)

• Hoạt động của một máy bơm chống lại một van đóng ở phía xả cũng là một tình huống nguy cấp có thể xảy ra.
• Trạng thái này không thể được phát hiện bằng cảm biến mức.
• Trạng thái này có thể được phát hiện bằng cách theo dõi nguồn điện hoạt động và máy bơm đã tắt.

Gas entrainment/Sự cuốn hút khí

Sự cuốn theo khí ở phía ống hút có thể dẫn đến hỗn hợp hòa khí (xăng-không khí) dễ nổ bên trong máy bơm.
Điều này cũng có thể dẫn đến làm hỏng phớt trong máy bơm.
Nếu công suất tiêu thụ hoạt động của động cơ máy bơm giảm xuống dưới giá trị được giám sát, máy bơm sẽ bị tắt.

Sự xâm thực nghiêm trọng với sự hình thành các bong bóng hơi ở phía xả

Nếu áp suất ở phía hút của máy bơm thấp, điều này dẫn đến việc hình thành các bong bóng hơi (cavitation).
Trong trường hợp hình thành bong bóng nghiêm trọng, áp suất tăng trong quá trình bơm không đủ để làm xẹp các bong bóng trở lại.
Các bong bóng hơi được hình thành bên trong máy bơm. Nếu công suất tiêu thụ hoạt động của động cơ máy bơm giảm xuống dưới giá trị được giám sát, máy bơm sẽ bị tắt.

So sánh công nghệ cũ-mới của Bảo vệ chống bơm chạy khô 

Ứng dụng của Bảo vệ chống bơm chạy khô 

Các thông số cần giám sát của Bảo vệ chống bơm chạy khô 

Chứng chỉ

 

Để lại bình luận