RSS

Blog posts of '2019' 'Tháng Mười'

Busway LX và LI, Tòa nhà Golden Lake View B7 Giảng Võ, Tp. Hà Nội

Ngày 29/10/2019

Teacom tự hào là nhà phân phối - lắp đặt hệ thống thanh dẫn điện BUSWAY LX và LI cho dự án Tòa nhà Golden Lake View B7 Giảng Võ, Tp. Hà Nội.

Dưới đây là một số hình ảnh giao nhận Busway được ghi nhận tại công trường dự án:

 

Busway LX, Tân cảng Phú Hữu quận 9 TP.HCM

Ngày 21/10/2019

Teacom tự hào là nhà phân phối hệ thống thanh dẫn điện BUSWAY Siemens cho dự án mở rộng nhà trạm máy phát điện - Tân cảng Phú Hữu quận 9 TP.HCM