Hướng dẫn chức năng, cài đặt và đấu nối cho khởi động mềm 3RW52

12 Tháng Bảy 2022

Khởi động mềm SIRIUS 3RW52

Tổng quan chung về khởi động mềm 3RW52

Ứng dụng của khởi động mềm 3RW52

Các đặc điểm nổi bật của khởi động mềm 3RW52

Đặc tính kỹ thuật của khởi động mềm 3RW52

Đấu nối

Các đặc điểm nổi bật

Khởi động mềm SIRIUS 3RW52: Các biến thể sản phẩm

Đầu ra tương tự hoặc bảo vệ quá tải động cơ nhiệt điện trở

Phụ kiện

Môđun truyền thông và màn hình HMI

Gắn màn hình và khởi động mềm

Khởi động mềm SIRIUS 3RW52

Đấu nối

Đầu kết nối 3RW52, phần tử điều khiển và đèn LED

Nghiệm thu và cài đặt

Quy trình chạy thử và nghiệm thu/Commissioning

1. Lắp đặt khởi động mềm 3RW52 (tham khảo trang 52 cuốn Manual của Soft-starter 3RW52)
2. Kết nối khởi động mềm 3RW52 (tham khảo trang 81 cuốn Manual của Soft-starter 3RW52)
3. Đặt các thông số khởi động (đối với các thông số được đề xuất, hãy tham khảo phần Cài đặt nhanh/Quick Commissioning) (tham khảo trang 102 cuốn Manual của Soft-starter 3RW52)
4. Tùy chọn chạy chẩn đoán (Trang 182) bao gồm Tự kiểm tra (người dùng kiểm tra) (Trang 187) để kiểm tra hoạt động chính xác của bộ khởi động mềm 3RW52.
5. Tùy chọn niêm phong bộ khởi động mềm 3RW52 bằng con dấu kẹp chì (tham khảo trang 128 cuốn Manual của Soft-starter 3RW52)

Quy trình cài đặt thông số/Parameter Setting
1. Bạn thiết lập các thông số trên các yếu tố cài đặt của bộ khởi động mềm 3RW52 (Trang 97).
2.
Đặt bảo vệ quá tải động cơ trên các yếu tố cài đặt "CLASS" và "Ie" (Trang 1137). Thang đo cho dòng điện hoạt động định mức được liệt kê cho từng loại kết nối trong bảng ở mặt trước của bộ khởi động mềm 3RW52 và trong Technical Data (trang 207). Đảm bảo rằng mũi tên của phần tử cài đặt "CLASS" trỏ đến cài đặt bắt buộc.
3.
Đặt khởi động mềm trên các thành phần cài đặt "t" và "U" (Trang 131).
4.
Đặt giới hạn dòng điện tại phần tử cài đặt "Current limiting value x Ie" (Trang 134).
5.
Đặt điểm dừng mềm trên phần tử cài đặt "t" (Trang 136).
6.
Kích hoạt chức năng SORT TORQUE, nếu cần.
Lưu ý thông tin trong các chương Cài đặt RESET MODE và Soft Torque (Trang 103) và Mômen mềm (Trang 141).
7. Đặt
RESET MODE nếu cần thiết (Trang 103).
8. Đặt tín hiệu bạn chọn ở đầu ra rơle
ON / RUN (Trang 106).
9. Đặt các thông số trong Chương
Các thông số bổ sung (Trang 143) nếu muốn.


Ghi chú: Tham khảo trong cuốn Manual của Soft-starter 3RW52

Cài đặt thông số cho khởi động mềm 3RW52

Dải cài đặt

Cài đặt nhanh 3RW52 và tối ưu hóa các thông số

3RW52: LEDs và xử lý sự cố

Trạng thái và lỗi hiển thị

Trạng thái và lỗi hiển thị trên màn hình tiêu chuẩn (HMI standard)
Device LEDs (RN, ER, MT) (5)
Màn hình của đèn LED thiết bị của Standard HMI 3RW5 hiển thị trạng thái tóm tắt cho các thiết bị sau:
● Khởi động mềm 3RW52
● Mô-đun giao tiếp 3RW5 (nếu có)
Xin lưu ý rằng màn hình hiển thị của đèn LED thiết bị của Tiêu chuẩn HMI 3RW5 không bắt buộc phải tương quan với sự hiển thị của đèn LED thiết bị của bộ khởi động mềm 3RW52.
Status LED (4)
Màn hình hiển thị trên đèn LED trạng thái của Standard HMI 3RW5 cho biết trạng thái bộ khởi động mềm 3RW52 và trạng thái hoạt động của động cơ.

 

Trạng thái và lỗi hiển thị trên màn hình cao cấp (HMI High Feature)
Device LEDs (RN, ER, MT) (2)
Màn hình của đèn LED thiết bị của High Feature HMI 3RW5 hiển thị trạng thái tóm tắt cho các thiết bị sau:
● Khởi động mềm 3RW52
● Mô-đun giao tiếp 3RW5 (nếu có)
● 3RW5 HMI High Feature
Xin lưu ý rằng màn hình hiển thị của đèn LED thiết bị của High Feature
HMI 3RW5 không bắt buộc phải tương quan với sự hiển thị của đèn LED thiết bị của bộ khởi động mềm 3RW52.
Status LED RN (14)
Màn hình hiển thị trên đèn LED trạng thái của Standard HMI 3RW5 cho biết trạng thái bộ khởi động mềm 3RW52 và trạng thái hoạt động của động cơ.


Trạng thái và lỗi hiển thị trên màn hình HMI
LED “MT" (yellow)
Thông tin chi tiết về các cảnh báo và các hành động khắc phục xuất hiện ở dạng văn bản thuần túy trên màn hình HMI High Feature 3RW5.

LED "ER" (red)
Hiển thị các lỗi trên HMI 3RW5
Standard HMI 3RW5: Màn hình hiển thị số lỗi mà bạn có thể gán cho lỗi tương ứng trên cơ sở bảng sau.
High Feature HMI 3RW5: Thông tin chi tiết về các lỗi và các biện pháp khắc phục xuất hiện ở dạng văn bản thuần túy trên màn hình.

Hướng dẫn đấu nối

Đấu nối dây cho khởi động mềm 3RW52

Điều khiển bằng nút ấn

Điều khiển bằng khóa chuyển mạch

Điều khiển bằng PLC với điện áp 24VDC

 

Để lại bình luận