Busway LX và LI, Tòa nhà Golden Lake View B7 Giảng Võ, Tp. Hà Nội

Ngày 29/10/2019

Teacom tự hào là nhà phân phối - lắp đặt hệ thống thanh dẫn điện BUSWAY LX và LI cho dự án Tòa nhà Golden Lake View B7 Giảng Võ, Tp. Hà Nội.

Dưới đây là một số hình ảnh giao nhận Busway được ghi nhận tại công trường dự án:

 

Để lại bình luận